Kultura mezi válkami - svět

Datum 22.11.2020
Kultura mezi válkami - svět

Forma výuky: samostatně zápis do sešitu + online hodina

Zápis pomocí učebnice str. 40-43

Otázky:

Které objevy po 1. sv. válce považuješ za klíčové a proč? (1-2 objevy)

Které umělecké směry se uplatnily v architektuře a v umění? Jaká je jejich charakteristika? 

Meziválečná literatura - máme zpracováno v padletu v čj. 

Charakterizujte hudbu, divadlo, film v meziválečném období.

Odevzdání úkolu: zadání v teams

 

Online hodina:

Připrav si krátkou prezentaci (obrázek, povídání) o jednom tématu z tohoto období. Inspiraci na témata najdeš v učebnici nebo mi napiš během první (distanční) hodiny. 

Zajímavé odkazy na videa:

https://www.slavne-dny.cz/episode/662859/den-kdy-byly-poprve-vyhlaseny-ceny-oscar-18-unor

https://www.slavne-dny.cz/episode/784415/den-kdy-byla-zahajena-stavba-mostu-golden-gate-5-leden

https://www.slavne-dny.cz/episode/836528/den-kdy-byla-vydana-kniha-hobit-aneb-cesta-tam-a-zase-zpatky-21-zari