Evropa na rozcestí - Online výuka 19.10.-23.10.

Datum 15.10.2020
Evropa na rozcestí - Online výuka 19.10.-23.10.

K online hodině budeme potřebovat učebnici 

Evropa prošla ve 20. letech 20 století řadou proměn. Nespokojenost s vývojem ekonomické situace vedla k radikalizaci krajních politickýxh trendů. V Itálii se ujal moci fašismus, v Sovětském svazu bolševická diktatura a v řadě zemí byly nastoleny autoritativní nedemokratické režimy. Proběhlo i několik neúspěšných mezinárodních konferencí, jejichž cílem bylo nastolení podmínek trvalého míru. My už dnes víme, že se to nepodařilo. 

Nedemokratické režimy a diktátoři

Přikládám zajímavé odkazy

článek v angličtině - Co mají diktátoři společného?

článek v češtině - Nejkrutější diktátoři v historii lidstva: Hitler, Stalin, Mao Ce-tung

infografika - Nejkrutější diktátoři 20. století

video - Top 5 největších diktátorů v historii lidstva

kniha - FIDLER, Jiří. Samovládci a diktátoři. Ilustroval Milada HOUSKOVÁ, ilustroval Jiří PETRÁČEK. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. Odkaz (Fragment). ISBN 80-7200-661-4. 

časopis - Válka Revue speciál - Nejkrutější diktátoři 20. stol.