D 9.ročník = Konec 1.republiky a 2.republika československá

Datum 12.11.2021
D 9.ročník = Konec 1.republiky a 2.republika československá

sudý 12.týden (od 15.11. do 19.11. 2021) a lichý 13.týden (od 22.11. do 26.11. 2021)

Co mít splněno, připraveno, co umět?

-ústní a písemné zkoušení = Československo 1918-1935 - Světová hospodářská krize - Fašismus, nacismus a stalinismus - První válečné konflikty ve 30.letech 20. století = viz přiložené otázky

-vlepené nebo přepsané zápisy k fašismus, nacismu a stalinismu a první válečné konflikty ve 30.letech 20.století = viz přiložené soubory

-vyplněné pracovní listy Stalinismus + srovnání fašismu, nacismu a stalinismu (Vennovy diagramy) + První válečné konflikty

 

Čím se budeme zabývat?

-Shrnutím 1.republiky československé (osobnosti - události - přednosti - výjimečnosti)

-Okolnostmi, které vedly k zániku 1.republiky československé

-Srovnáním 1. a 2.republiky československé

-Otázkami na Mnichovskou dohodu a její důsledky

 

Co nového se dozvíme?

-Kdo v Československu 1918-1938 představoval tzv. pátou kolonu?

-Jak jsme přišli o Sudety?

-Kdo stál v čele 2.republiky československé?

 

Co si zapamatovat?

-pátá kolona = politická strana, či skupina lidí rozvracející stát zevnitř (SdP v čele s konrádem Henleinem)

-Sudety = pohraniční oblasti československa s převažujícím obyvatelstvem německé národnosti

-částečná mobilizace (jaro 1938) a všeobecná mobilizace (září 1938) československé armády

-Mnichovská dohoda = ztráta pohraničních území Československa ve prospěch Německa, Maďarska a Polska

-2.republika československá (1938-1939) = prezident Emil Hácha, předseda vlády Rudolf Beran

-15.3. 1939 = okupace Čech a Moravy německou armádou (bránili jsme se ve Frýdku Místku)

 

Co budeme mít na hodiny dějepisu s sebou?

-sešit A4 (544 = linkovaný/výjimečně 444 = linkovaný), portfolio s prázdnými košilkami, propisky, pravítko, školní diář

 

Co nám může pomoci?

videa:

Den, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda (5:42 minut)   zde

 

Den mobilizace československé armády (8:32 minut)   zde

 

Dokument o Československé armádě z dob první republiky (18 minut)  zde

 

Krvavý podzim 1938 = dokumentární film (52 minut)   zde

 

Den okupace nacisty - 15.březen 1939 (3:46 min.)    zde

 

Michal Střítezský a Ondřej Nejedlý