D 9.ročník Československý odboj za 2.světové války

Datum 15.1.2022
D 9.ročník Československý odboj za 2.světové války

lichý týden od 17.ledna do 20.ledna 2022 a sudý týden od 24.ledna do 28.ledna 2022 a zkrácený lichý týden od 31.1. (Den třídy) do 4.2. 2022 (pololetní prázdniny)

Co mít splněno, připraveno, co umět?

-ústní a písemné (kdo nepsal procvičení v pá 14.1. 2022) zkoušení = Příčiny a první roky 2.světové války (1938-1941) - viz přiložené otázky

-vlepené nebo přepsané zápisy k roku 1941 a k roku 1942 ve 2.světové válce = viz přiložené soubory

-mít vyplněný pracovní list 2.světová válka - rok 1941 a tabulku k dokumentu o Pearl Harboru

-mít vyplněný pracovní listy k rokům 1941 a k rokům 1942-1943 ve 2.světové válce

-mít vlepený nebo přepsaný zápis k československému zahraničnímu odboji za 2.světové války = Češi a Slováci na bojištích 2.světové války

-mít vyplněný pracovní list k československému zahraničnímu odboji za 2.světové války

-mít vlepený nebo přepsaný zápis k československému domácímu odboji za 2.světové války = viz soubor Protektorát Čechy a Morava-domácí odboj = zápis

-mít vyplněný pracovní list D 9.roč. Domácí čs. odboj za 2.světové války (1939-1943)

 

Čím se budeme zabývat?

-Rozdělením odboje Čechů a Slováků za 2.světové války

-Různými způsoby odboje Čechů a Slováků za 2.světové války

-Osobnostmi odboje a jejich činy 

-Významnými událostmi a místy odboje Čechů a Slováků za 2.světové války

-Slovenským národním povstáním = proč k němu došlo, jak dopadlo a jaké mělo následky?

-Kde, kdy a jak se čs. vojáci opět po 5 letech dostali na půdu rodného Československa?

 

Co nového se dozvíme?

-Kdo to byl partyzán a co to byla sabotáž?

-Komu se říkalo Tři králové?

-Jaké byly okolnosti a dohady spojené s atentátem na Heydricha?

-Kdo to byli František Fajtl, Karel Klapálek a Ludvík Svoboda?

-Jak jsou s československým odbojem za 2.světové války spojena místa Pečkárna - kostel sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici - Tobrúk - Buzuluk?

-Jak jsou s čs. odbojem za 2.světové války spojena místa Banská Bystrica a Dukelský průsmyk?

 

Co si zapamatovat?

-domácí a zahraniční odboj

-centra zahraničního odboje = Londýn a Moskva

-českoslovenští letci ve Velké Británii = 310., 311., 312. a 313. peruť

-obrana města Tobrúk v severní Africe = velitel Karel Klapálek

-Buzuluk = vznik čs. polního praporu v SSSR = velitel Ludvík Svoboda

-atentát na Heydricha (květen 1942) = operace Antropoid (Jozef Gabčík a Jan Kubiš)

-vypálení obcí Lidice a Ležáky nacisty

-domácí odbojové organizace = Obrana národa (Tři králové = Mašín-Balabán-Morávek) a PÚ (Politické ústředí) a ÚVOD (Ústřední vedení odboje domácího) a PVVZ (Petiční výbor Věrni zůstaneme)

-partyzáni (lidé bojující v lesích a horách proti okupantům) = Brdy, Beskydy, Českomoravská vrchovina

-sabotáže = záměrné zpomalovaní výroby (např. sypání písku do motorů letadel), ničení železničních tratí, tunelů a mostů

-SNP = Slovenské národní povstání (konec srpna - říjen 1944) - centrum v Banské Bystrici - potlačeno německou armádou

-Dukelský průsmyk - součást Karpatsko-dukelské operace - 6.10. 1944 vojáci Československého armádního sboru (velitelé gen.Jan Kratochvíl, gen.Ludvík Svoboda) v Dukelském průsmyku vstoupili po 5 letech na půdu své vlasti

 

Co budeme mít na hodiny dějepisu s sebou?

-sešit A4 (544 = linkovaný/výjimečně 444 = linkovaný), portfolio s prázdnými košilkami, propisky, pravítko, školní diář

 

Co nám může pomoci?

 

videa:

Paměť národa = vzpomínky účastníka bitvy o Tobrúk (6:46 minut)   zde

 

Atentát na Heydricha = hrané (7:23 minut)   zde

 

Den atentátu na Heydricha (6:34 minut)   zde

 

Jak probíhal poslední boj parašutistů (8:02 minut)   zde

 

Pečkárna = vyšetřovna GESTAPA  (7:06 minut)   zde

 

Den, kdy začalo Slovenské národní povstání  (5:28 minut)     zde

 

Den překročení hranic na Dukle  (7:53 minut)      zde

 

Michal Střítezský a Ondřej Nejedlý