Třicetiletá válka

Datum 4.7.2019
Třicetiletá válka

zápis, prezentace

1618 - spor mezi panovníky Habsburků a českou šlechtou o politickou moc

DEFENESTRACE -  česká šlechta vyhodila z oken Pražského hradu 2 úředníky + písaře

- vypukla válka mezi císařem Ferdinandem a českou šlechtou, válka skončila porážkou českých pánů

- České armády v bitvě na Bílé hoře byly poraženy (1620)

 české šlechtě byl zabaven majetek

 27 vůdců vzpoury bylo v roce 1621 popraveno na Staroměstském náměstí

 

Povstání české šlechty bylo začátkem dlouhé války, které se říká

 

Třicetiletá válka

umět vysvětlit PROČ

- proti sobě bojovali evropské země (Švédsko, Dánsko, Francie)

- po vyčerpání všech zemí byl uzavřen mír, válka neměla jednoznačného vítěze

- prudce se snížil počet obyvatel Evropy, úmrtnost zvyšovaly epidemie nemocí (mor, tyfus, kurděje)

 

zápis doplňují informace z videa:

https://www.slavne-dny.cz/episode/10008032/bitva-na-bile-hore

https://www.slavne-dny.cz/episode/10010977/den-popravy-27-ceskych-panu-21-cerven

 

 

Soubory ke stažení