Stěhování národů

Publikoval Ondřej Nejedlý
Datum 14.9.2021
Stěhování národů

Zánik jednotné Římské říše, přechod od starověku do středověku, stěhování národů a Hunové.

Stěhování národů = migrace

 1. Imigrace
  • Imigrace neboli přistěhovalectví (opakem je emigrace) je proces, při němž se na území konkrétního státu usazují obyvatelé přicházející ze zahraničí. Konají tak z ekonomických, politických či náboženských důvodů.
 2. Emigrace
  • Emigrace je opuštění země původu a přestěhování do jiné země. Důvody emigrace mohou být ekonomické, politické, náboženské či zcela jiné. Pojem emigrace se používá také pro celou populaci emigrantů, lidí, kteří emigrovali z určité země.
  • Emigrace je dobrovolná (z vlastní vůle). Pro nedobrovolný útěk z vlastní země se záměrem se v budoucnosti vrátit, se užívají pojmy exil a exulant.
 3. Reemigrace
  • Velice jednoduše – jedná se o pohyb obyvatel, který zahrnuje emigraci a zpětnou imigraci. Rozumí se tím návrat dřívějších emigrantů nazpět do své mateřské země.

Důvody začátku migrace:

 • Změny klimatu (ochlazování / oteplování)
 • Populační růst - ubývá místa na žití
 • Vpád Hunů, vedených Attilou zvaného "Bič Boží"
  • Hunové jsou kočovní nájezdníci původem z Mongolské stepi, proti kterým Číňané stavěli obrannou Velkou čínskou zeď.
  • Hunský vpád do Eropy, který započal okolo roku 433 n. l. zastavila až spojená Západořímská a Germánská vojska v bitvě na Katalaunských polích.

Důsledky:

 • Velký pohyb národů z východu na západ a jih
 • Destabilizace Římské říše, které se ještě před vpádem Hunů rozdělila kvůli velkému území a začínajícím nepokojům, na Západořímskou (hlavní město Řím a později Ravena) a Východořímskou říši (hlavní město Konstantinopol)
 • Zánik Západořímské říše v roce 476 n. l., po útoku Ostrogótů, kteří pod vedením náčelníka Odoakera dobyli Řím, sesadili poslendího vládnoucího císaře Romula Augusta (návaznost na prvního císaře - Octaviana Caesara = Augustus). Na základě této prohry se Západořímská říše rozpadá a zůstává pouze Východořímská říše, která se později bude nazývat Byzantskou říší (končí až roku 1453 po dobytí Konstantinopole Osmanskými vojsky).
 • Přechod od starověku do středověku, po pádu Západořímské říše.

V příloze naleznete dvě mapky, s kterými budeme pracovat a zcela jistě se práce s mapou objeví v uzavíracím testíku na toto téma :) 

> Video o tom, jak Vandalové zničili Řím

> Video o stěhování národů z Dějin udatného národa Českého

Související články

Aktuality
Fotogalerie