Sámova říše a Velká Morava

Publikoval Ondřej Nejedlý
Datum 17.10.2021
Sámova říše a Velká Morava

Co si zapamatovat?

Obě dvě říše mají společné celkem 3 věci:

 • Vyskytují se na území, které pokrývá z velké části současné území České republiky + části sousedních států.
 • Od svého počátku jsou v konfliktu s Franskou říší a Avary (Maďary).
 • Jedná se o první státní útvary na našem území a tím pádem i nejstarší statní útvary, na našem území.
 • Sámova říše

  • Slované = národ z oblasti dnešního jihozápadního Ruska / západní ukrajiny / východního Polska, který se při stěhování národů usídlil v českých zemích.
  • Sámo byl franský kupec (obchodník), který po neshodách s franky odcestovla do českých zemí, kde se zasloužil o odražení Avarských výpadů. Následně zde vytvořil vůbec první státní útvar, známý jako Sámova říše.
  • Vedl válku s franskou říší a v bitvě u Wogastisburgu franky a jejich krále Dagoberta I. porazil.
  • Zmínky o této říši víme díky Fredegarově kronice (jedna z nejstarších písemných památek ze slovanské historie).
  • Po jeho smrti se říše rozpadá na menší samosprávné území.

Video o Sámově říši ze série Dějiny udatného českého národa

 • Velkomoravská říše (Velká Morava)

  • Druhá velká říše na našem území.
  • Po příchodu Konstantina (Cyrila) a Metoděje ukotvení křesťanství v českých zemích.
  • Rozšíření staroslověnštiny (jazyk) a Hlaholice (písmo) díky věrozvěstům (Konstantin a Metoděj)
  • Románský sloh = nové stavby (rotundy, baziliky, církevní školy).

Video o Velké Moravě ze série Dějiny udatného českého národa

V příloze naleznete: 

 1. Pracovní list, který vyráběly holky ze 7.C
 2. Prezentaci na Velkou Moravu, opět od holek ze 7.C (koresponduje s pracovním listem - naleznete tam správné odpovědi)
 3. Prezentaci na Sámovu říši a Velkou Moravu, kterou jsme používali v hodinách 

Související články

Aktuality
Fotogalerie