9.AB "lipidy"

Publikoval Tereza Doudová
Datum 10.5.2020
9.AB "lipidy"

Úkol z chemie na týden od 11. do 15. května.

Téma lipidy

Jaký je rozdíl mezi tukem a lipidem?

Jsou to látky pro člověka důležité?

Najděte odpověď na otázky v učebnici „Fraus“ na straně 10 až 13. Na otázky odpovídejte celou větou.

 

 

1. Jaký mají tuky význam pro organismus?

2. Rozpouští se tuk ve vodě i v benzínu?

3. Jakým způsobem tuky v živých organismech vznikají?

4. Co to jsou nasycené mastné kyseliny?

5. Jmenuj 4 příklady tuků pevného skupenství. Jakého jsou původu?

6. Proč se živočišné tuky označují jako „ zlé“?

7. Rozpustí se olej ve vodě i v benzínu?

8. Jak se nazývají tuky, které vznikají z kyselin s násobnými vazbami (dvojnými či trojnými)?

9. Jak se nazývají karboxylové kyseliny s násobnými vazbami?

10. Jak se nazývají tuky, které vznikají z kyselin s násobnými vazbami?

11. Jakého původu jsou tyto tuky?

12. Proč musíme ve své potravě přijímat i určité množství tuků a cholesterolu?

13. Co to jsou margaríny, jak vznikají, co je to ztužování?

14. Které oleje nazýváme fermež?

15. Kde se fermež používá?

16. Co jsou to vosky?

 

Přeji vám hezké dny a těším se, že si někdo najde pro rozptýlení čas i na chemii.

 

Eva