Těžké kovy v prostředí

Publikoval Jakub Holec
Datum 7.3.2021
Těžké kovy v prostředí

Těžký kov je jakýkoliv kov či polokov, který představuje hrozbu pro životní prostředí. Termín vznikl s odkazem na škodlivé účinky kadmia, rtuti a olova, jejichž společným rysem je vyšší hustota, než je u železa. Dnes se však označení těžké kovy používá i pro další podobně toxické kovy či polokovy bez ohledu na jejich hustotu.

Těžké kovy v prostředí - odborná konference

V tomto projektu budeme rozvíjet oborové čtení a čtení s porozuměním. Budeme spolupracovat v týmu a společně se učit aktivnímu naslouchání. To vše s využíváním digitálních technologií za účelem sdílení informací se spolužáky a tvorby nového digitálního obsahu. Přitom všem se budeme zaměřovat na objasňování vlastností těžkých kovů a jejich vlivu na prostředí a zdraví člověka a to to na příkladu konkrétního kovu - olova.

Práce ve skupinách

Budeme pracovat v pěti skupinách - vědci, lékaři, politici, novináři, moderátoři pořadu.

Vědci a lékaři si připravují konferenční poster / prezentaci k prezentování důležitých zjištění z jejich odborného pohledu. Přitom pracují s textem Mezinárodní zdravotnické organizace (World Health Organization – WHO).

Politici na základě odborných příspěvků vědců a lékařů formulují a ve druhé hodině představí opatření, která budou prosazovat ke snížení výskytu olova v prostředí.

Novináři sbírají při přípravě konference a po dobu konference materiály pro svou práci. Mohou obcházet vědce, lékaře i politiky (vstupovat do místností), klást otázky (z každé expertní skupiny smí podávat informace pouze jeden zástupce). Ze získaných informací připravují tiskovou zprávu do novin, kterou dopracují a představí ve druhé hodině.

Moderátoři publicistického pořadu si do vysílání pozvou jednoho zástupce vědců, lékařů i politiků (zástupce do vysílání si zvolí samotné skupiny). Každému z nich položí 2 otázky podle jejich odbornosti k zodpovězení. V první hodině si připravují otázky, ve druhé hodině na ně získají odpovědi od vybraných vědců, lékařů i politiků. Otázky a odpovědi představí v druhé hodině (formou textu / audia / videa).

 

Soubory ke stažení