Sulfidy

Publikoval Jakub Holec
Datum 16.5.2021
Sulfidy

Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny s kovem nebo polokovem. Síra v sulfidech má oxidační číslo -II. Mezi sulfidy patří významné rudy pro výrobu olova, zinku nebo železa - galenit, sfalerit a pyrit.

Jak sulfidy mění barvu stříbra?

Proč stříbro na vzduchu černá a jak mu navrátit jeho původní stříbrný lesk? Více nam poví tento TEXT. Podíváme se na to, k čemu při reakci stříbra se sírou ve vzduchu dochází a jak je možné mechanicky i chemicky vrátit stříbru jeho původní lesk.

Co to sjou sulfidy?

Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny s kovem nebo polokovem. Síra v sulfidech má oxidační číslo -II. Mezi sulfidy patří významné rudy pro výrobu olova, zinku nebo železa - galenit, sfalerit a pyrit.

Pro názvosloví sulfidů platí stejná pravidla jako pro názvosloví oxidů - jen oxid ve sloučenině nahrazuje síra, oxidační číslo síry v sulfidu je -II.

Názorné ukázky významných sulfidů: sulfid olovnatý (PbS) – galenit (těžký, hlavní ruda pro získávání olova); sulfid zinečnatý (ZnS) – sfalerit, hlavní ruda pro získávání zinku, pozinkované plechy – na železné pláty se nanáší tenká vrstva zinku; pyrit (FeS2) – jedna z rud železa                   

Skupinové vyplnění pracovních listů

Vyplňujeme ve dovjici pracovní list - SULFIDY. V závěru si pracovní list s oporou o informace z hodiny a text v učebnici na str. 82-83.

Pracovní list si v závěru společně projdeme a odevzdáme do zadání v Teams.

Soubory ke stažení