Kyseliny

Publikoval Jakub Holec
Datum 6.6.2021
Kyseliny

V běžném životě si spojujeme kyselost s chutí. Jak je to ale s kyselinami z chemického hlediska? V chemii se kyselost spojuje s vlastností látek odštěpovat v roztocích vodíkový kation H+. Sloučeniny s touto schopností nazýváme kyselinami. Vodíkový kation je vysoce reaktivní částice. Řada kyselin tak dokáže denaturovat (srážet) bílkoviny či leptat kovy. Kyseliny patří k důležitým a nenahraditelným sloučeninám.

Kyseliny - opora:

Kterou kyselinu máme v žaludku?: str. 84 až 85; Co to vlastně vypil učitel Kotek? - str. 86 až 87; Jsou všechny kyseliny nebezpečné? 88 až 89

Škola s nadhledem - procvičuj: https://www.skolasnadhledem.cz/profil/2-stupen/820-chemie/82-8-rocnik/845-kyseliny-a-zasady/846-kyseliny-a-zasady;

Problematice se budeme věnovat 2 až 3 vyučovací hodiny

Co mají společného citrusové plody, sodovka, baterie, mravenci, kopřivy a ocet?

V první hodině se seznámíme s tím, co je to kyselina a co způsobuje, že kyseliny reagují s jinými látkami. Pojmenujeme důležitá bezpečností pravidla při zacházení s kyselinami. Řekneme si k praktickému využití kyselin, zejméně těch, se kterými se v běžném životě setkáváme. Podpůrná prezentace ZDE.

V druhé hodině si na příkladech a ukázkách představíme, co to znamená silná a slabá kyselina, co je to koncentrovaná a zředěná kyselina a co nám říká pH. Podpůrná prezentace ZDE.

Videa

Acids and Bases - https://www.youtube.com/watch?v=vt8fB3MFzLk

What Makes Something Acidic - https://www.youtube.com/watch?v=RnyB2qbQtHk

Kyselina sírová a cukr - https://www.ceskatelevize.cz/porady/10214135017-zazraky-prirody/7810-pokusy-vladimira-korena/28304-cukr-a-kyselina-sirova/

Soubory ke stažení