Kovy alkalických zemin

Publikoval Jakub Holec
Datum 14.2.2021
Kovy alkalických zemin

Kovy alkalických zemin jsou členy 2. skupiny periodické tabulky. Mezi kovy alkalických zemin patří beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum a radium. My se zaměříme na vlastnosti a význam pro nás důležitých prvků v podobě hořčíku a vápníku.

Hořčík se nachází v zemské kůře. Když hoří ve vzduchu, produkuje zářivě bílé světlo. Hořčíkový prášek se používá k výrobě zábavní pyrotechniky a světlic. Hořčík je také velmi dobrý pro tělo a nachází se v potravinách, jako jsou kešu oříšky a mandle. Je součástí minerálních vod. Používá se take jako součást mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších elektronických zařízení.

Vápník se nachází v horninách a minerálech především zemské kůry. Je základní složkou listů, kostí, zubů a skořápek. Potravinové zdroje, které obsahují vápník, zahrnují mléčné výrobky, ořechy, semena, fazole a pomeranče. Používá se ve stavebnictví k výrobě cementu.

 

První hodina:

INTERAKTIVNÍ TABULKA PRVKŮ s našimi superhrdiny pro hořčík a vápník ZDE.

Kde se nachází kovy 2. skupiny v periodické tabulce prvků? Co to vypovídá o jejich chemických vlastnostech?

VIDEO: https://youtu.be/EYDXwMolOR0 (hoření Mg s vodou)

K čemu dochází při zalití hořícího hořčíku vodou? Chemická rovnice: Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2

Práce s učebnicí (str. 65-66) a dalšími dostupnými zdroji informací při samosttané práci - vyplnění TABULKY k porovnání vlastností sodíku a horčíku. Po společném projití odeslání vyplněné tabulky přes zadání v Teams.

 

Druhá hodina:

Mentimeter - Co už víme o vápníku?

K čemu potřebujeme v těle vápník a hořčík?

Samostatná práce v hodině: Vyhledávání potravin v domácnosti obsahujících HOŘČÍK a VÁPNÍK, jejich vyfotografování a zpracování pořízených fotografií každým žákem do podoby posteru. Odevzdání do cloudového uložiště na sdíleném disku.

Soubory ke stažení