Chemie mobilního telefonu

Publikoval Jakub Holec
Datum 5.2.2021
Chemie mobilního telefonu

V lekci se seznamují žáci s prvky a sloučeninami, které tvoří součásti dnešních mobilních telefonů. Přitom objasňují význam těchto prvků při výrobě konkrétních částí mobilního telefonu na základě informací v textu článku Chemie mobilních telefonů - prvky, které tvoří naše telefony. Žáci spolupracují na tvorbě pojmové mapy, do které doplňují nově získané informace o mobilním zařízení a jeho chemickém složení.

Úvod - Brainstorming

  • Jaké jsou různé části mobilního telefonu?
  • Z jakých materiálů jsou tyto části?
  • Jaké by měl mít vlastnosti ideální mobilní telefon?

Záznam odpovědí do pojmové mapy (https://www.contextminds.com/)

Skupinová práce

  • práce v pěti skupinách s článkem CHEMIE MOBILNÍCH TELEFONŮ - prvky, které tvoří naše telefony
  • doplnění informací získaných v článku do pracovního listu PRVKY V MOBILU
  • každá skupina představí vyhledané informace k jednomu rysu mobilního telefonu (svíticí displej)

Doplnění nových informací do pojmové mapy

Nahrání vyplněných pracovních listů do zadání v Teams.

 

Zdroj:

https://scienceworld.scholastic.com/pages/promotion/092319/cell-phone-chemistry.html#TeachingResourcesComponent