Alkalické kovy

Publikoval Jakub Holec
Datum 31.1.2021
Alkalické kovy

První skupina periodické soustavy obsahuje alkalické kovy - lithium, sodík, draslík, rubidium, cesium, francium. My se však zaměříme jen na ty nám již známé první tři. Všechny alkalické kovy jsou velmi měkké, v porovnání s dalšími kovy mají velmi nízkou hustotu i teplotu tání. Alkalické kovy se v přírodě vyskytují pouze ve sloučeninách, například jako součást soli kamenné (NaCl) a dalších minerálů a hornin.

První hodina

Co se nám vybaví při slově kov? MENTIMETER

Prvky 1. skupiny periodické tabulky prvků - https://www.thinglink.com/scene/1388529844496629762a jak vypadá naše představa o lithiu, sodíku a draslíku... Co vše o našich kovech 1. skupiny můžeme z periodické tabulky vyčíst?

VIDEO 1: zkáza Titanicu

  • popíšeme, co jsem ve videu viděli
  • FORMS - Co předpokládáme, že bylo příčinou zkázy lidi v pokusu?

VIDEO 2: Skupinová práce s videem a společné zodpovězení otázek s oporou o text v učebnici na str. 64-65.

  1. Které prvky jste ve videu viděli?
  2. Jaké měly fyzikální vlastnosti?
  3. Co se dělo při kontaktu jednotlivých prvků s vodou?
  4. Který z prvků reagoval nejbouřlivěji a proč?

Společná prezentace odpovědí na otázky jendotlivými skupinami.

Návrtat k původnímu předpokladu o příčině zkázy lodi Titanic z VIDEA 1

Reflexe práce s videem při řešení úkolů.

 

Druhá hodina - aktuálně v přípravě

Úvod - práce s pojmovou mapou a s ústřdním tématem alkalické kovy - doplňování již známých informací o kovech 1. skupiny do mapy

Příběh babičky, která si koupila na trzích kastrol z draslíku:

Babička si na trzích koupila kastrol vyrobený z draslíku. Už se těší, jak na něm bude doma vařit vodu na polévky, které její vnučky a vnuci milují. Když se vrátí domů, položí pánev na sporák, zapne plyn a doplní vodu…

Skupinové dotvoření příběhu o babičce na základě využití fyzikálních a chemických vlastností draslíku. Příběh bude obsahovat odpovědi na to, co se stalo:

  • s kastrolem;
  • s vodou;
  • s babičkou.

Mluvčí všech skupin přečtou své dokončení příběhu o babičce a kastolu z draslíku - pracovní list.

Doplnění nových infomací do pojmové mapy z úvodu hodiny.

 

Soubory ke stažení