Kritéria pro doporučování knih v dílně čtení

Publikoval Tom Tychtl
Datum 15.12.2021

 Doporučování: 

Minimálně jednou za pololetí musí žák přednést doporučení knihy, kterou četl. Vycházíme z toho, že čteme knihy, které nás baví a jsou pro nás něčím zajímavé a tuto zkušenost chceme sdílet s ostatními čtenáři ve třídě. Procvičíme si tím verbální a prezentační schopnosti, zároveň si rozšíříme obzory v knižním světě. 

Doporučení probíhá ústně před tabulí. Doporučení by mělo obsahovat: 

  • Název a autora knihy 
  • Stručný popis, o čem kniha je (bez spoilerů), případně nějaké lehké navnazení na děj (“Je to o trosečníkovi na pustém ostrově, o kterém ale záhy zjišťujeme, že není člověkem, nýbrž robotem.”). Maximálně 5 vět. 
  • Vlastní názor na knihu a doporučení, proč si knihu přečíst (tato část je nejdůležitější!) 
  • Fyzická ukázka knihy (mít ji s sebou při doporučování) 
  • Krátká ukázka z knížky (přečíst) 

Celkově by doporučování mělo být dlouhé maximálně 5 minut.