Zadání – plakát buditelů

Publikoval Veronika Valínová
Datum 6.1.2022

Vytvořte reklamní plakát buditelů/obrozenců: Obroďte národ!​ 


TémaDůležitost českého jazyka pro český národ
Zkuste vytvořit reklamu na český jazyk, aby přesvědčila občany, že je čeština důležitá a pro národ potřebná​

A3 / vizuálně zajímavé 
Práce max. ve trojici 
Odevzdat na hodině literatury