Materiály na domácí výuku 18.5.-22.5.

Datum 15.5.2020
Materiály na domácí výuku 18.5.-22.5.

Ahoj!

Mluvnice

Sciodata - pokračujeme. Budeme opakovat, co už známe. Zpřístupnila jsem vám 1 test kategorie "skladba".
Mluvnice - věta, souvětí, spojovací výrazy 

Termín ukončení: pátek 22.5.

Literatura + dílna čtení

Online hodina čtení - Objevte "důvěrný jazyk" ve světě knih (4. díl) 

Připravte se na tuto hodinu. Najděte si klidnější část dne, kdy se můžete koncentrovat jen na tento úkol. Pusťte se do úkolu, až ve chvíli kdy budete mít svou mysl klidnou a připravenou na čtení a přemýšlení.

Zadání, odevzdání v teams do 22.5.

Sloh + tvůrčí psaní (Úkol je propojen s výtvarnou výchovou)

Vedení deníku doporučuje i Bývalý astronaut Scott Kelly (více viz fyzika)

Deník - Porovnání reálněho a virtuálního světa. V obou se pohybujete. Pozorujte, jaké jsou mezi světy rozdíly. Stalo se vám, že jste se ve virtuálním světe zachovali jinak než by tomu bylo v realitě? Zaměřte se na toto během dne a večer do deníku poznamenejte, čeho jste si všimli. 
Zadání, odevzdání v teams do 22.5.
 
Konzultace (propojeno s filmem Marťan)
úterý 10:00-11:00 v teams

Stejně jako mluvíme o knihách, budeme mluvit o filmu. Prohlédněte si své portfolio na dílny čtení a zkuste otázky a úkoly z dílny čtení promýšlet během koukání na film a po něm. Konzultace je určena žákům, kteří se zajímají o kulturu a chtějí mít všeobecný přehled. 
 
Bude u krátká výkladová část k SCIO testům