Materiály na domácí výuku 1.6.-5.6.

Datum 29.5.2020
Materiály na domácí výuku 1.6.-5.6.

Ahoj!

Mluvnice

Sciodata - pokračujeme. Budeme opakovat, co už známe. Zpřístupnila jsem vám 1 test kategorie "skladba".
Mluvnice - větné členy - 02

Termín ukončení: pátek 5.6.

Literatura + dílna čtení

ČTI SI! Připomenutí na příští týden: bude se odevzdávat zpráva o knize. Nejvyšší čas si přečíst dobrou knihu (může to být stejná jakou budeš doporučovat)

Konzultace

výklad k Scio
doporučování zajímavých knih spolužákům - doporučují žáci 8.C