Materiály na distanční/prezenční výuku 15.6.-19.6.

Datum 12.6.2020
Materiály na distanční/prezenční výuku 15.6.-19.6.

Ahoj!

Prezenční studium

Téma - první světová válka s paní učitelkou Matoušovou

Distanční studium

Téma - první světová válka, zadání viz dějepis, s paní učitelkou Bejdovou