Dílna čtení

Publikoval Veronika Valínová
Datum 15.3.2021

Milí osmáci, 

na dílnu čtení zpracujte úkol s neznámou knihou. Úkol odevzdávejte do Teams. Výstup bude hodnocen známkou.