Literatura – středověké artušovské příběhy

Publikoval Veronika Valínová
Datum 3.1.2021

"Merlin přiznal barvu!" 

Vycházíme z textu z minulých hodin - pro připomenutí: 

do stránky 6

https://www.canva.com/design/DAENzvQMq6o/MWZYGPMehGlEwgnxWeMr1A/view?utm_content=DAENzvQMq6o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink 

Zadání pro ty, kteří chybí na online hodině: 


V minulé hodině jsme se věnovali už legendám o králi Artušovi. Víme, jak se stal králem Británie. Známe bájný meč excalibur. Dočetli jsme se, že v příběhu má nějakou roli kouzelník Merlin. 

Pokračujeme dál... 

1VH

1) Vyjmenujte, co nejvíce témat, které se objevují ve středověkých příbězích 

2) Pojďme si připomenout příběh o Artušovi – Každý vymyslí 1 slovo týkající se příběhu.

3) Příběh pokračuje tímto titulkem. Zkus vytvořit krátkou bulvární zprávu, které by nadpis patřil.

kritéria: ve zprávě se čtenář dozví, co se stalo s Merlinem

Jaké je odhalení? Co Merlin přiznal? Jakou to má spojitost s Artušem? Pro připomenutí – znaky bulvárního textu: 

  • obsahují velké titulky a obrázky
  • jazyk využívá slangů, může být až vulgární, používá citově zabarvená slova
  • využívá výkřiky 
  • článek může používat ironii, nadsázku i humor
  • míří na emoce čtenáři
  • snaží se jim přinést "exkluzivní" novinky a tím je zaujmout 

Text odevzdejte do Teamsů. 
(může být na počítači, může být psaný v sešitě)

 

2VH

- napsané texty si žáci vzájemně čtou ve skupinách 
- Poté si žáci přečtou originální "Merlinovo přiznání" (od 7. stránky)

https://www.canva.com/design/DAENzvQMq6o/MWZYGPMehGlEwgnxWeMr1A/view?utm_content=DAENzvQMq6o&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

- Odpovězte na otázky: 
1) Čím se můj text shodoval s příběhem 
2) Čím se odlišoval? 
3) Jaký dnešní žánr ti příběh o Artušovi připomíná? Čím? 

Své odpovědi vyfoť a přilož do zadání v Teams.