Domácí výuka (4. 5. - 7. 5.)

Datum 3.5.2020

Milí žáci, 

stejně jako minulý týden bude i tento o něco zkrácený. Abyste měli šanci si ho alespoň trošku užít, nebudeme Vás trápit novými povinnými úkoly z češtiny. Tento týden využijte pro dohnání neodevzdaných a nesplněných úkolů a pro nadechnutí se. Během předešlého víkendu a dnešního dne jsme Vám zaslali seznam úkolů, které jste neměli odevzdané. Pokud úkoly máte hotové, vyberte si z naší nábídky češtinářských dobrovolných úkolů. 

                 

Pomoz paní učitelce s úkolem na příští týden!!!

Jelikož jsem si všimla, že stále bojujeme s určováním zájmen a jejich druhů, ráda bych v příštím týdnu zařadila malé cvičení pro zopakování. Přála bych si, aby součástí procvičování byla slovní spojení, která Vás zaujmou a zároveň budou tvořena Vašimi nápady. Háček to bude mít jen jediný. Do zprávy na chatu v MS Teams nebo e-mailu mi zašlete 3 názvy českých písní (tzn. písní nazpívaných v češtině), které v sobě mají obsaženy nějaké zájmeno. Zároveň mi nezapomeňte připsat, o jaký druh zájmen se jedná. Výběr z Vašich odpovědí bude obsažen ve cvičení v příští týden.

S dotazy, které se týkají mluvnice se obracejte na paní učitelku Ivetu.

Online hodina: v úterý 5.5. v 11:00 bude výjimečně věnována dílně čtení

                 

Vyberte si jakékoliv téma, vytvořte si klidné prostředí a začněte psát svůj příběh. Téma i rozsah jsou na Vás. Vaše příběhy si ráda přečtu a poskytnu Vám na ně zpětnou vazbu. 

Pokud nevíte, o čem psát, připravila jsem kolo štěstí, které Vám k výběru témat pomůže jako inspirace. 

témata dílny psaní (kolo štěstí) 

Jak začít psát? Zkuste přemýšlet nad těmito otázkami: 
- kdo bude má postava 
- kde se příběh odehrává
- kdy se příběh odehrává
- jaký zvrat by mohla má postava zažít

Často nám k psaní pomáhají vlastní zážiky, co třeba převyprávět, co jste nedávno zažili? 

Ráda Vám pomůžu s volbou tématu nebo začátkem psaní v úterý 5. 5. po dílně čtení (cca 12:00) 

Forma odevzdání: nahrát do Teams k zadání úkolu
 

              

Už tradiční zadání: Za týden si nejméně 2x vymez čas na čtení. Vytvoř si pohodlné klidné prostředí a věnuj se četbě minimálně 20 minut.

Vytvoř do tabulky v portfoliu záznam – jakou knížku čteš, kolik stránek jsi přečetl/a.

1. záznam četby (do portfolia)

Zápis z knížky formou podvojného deníku:

Volnou stránku rozdělíme svislou čarou na dvě poloviny. Na levou stranu si opíšeme pasáž/věty, které nás zaujaly. Na pravou stranu k nim zapisujeme svůj komentář v několika větách. Můžeme komentovat chování postavy, zajímavé myšlenky, nečekané zvraty, jak ti text připomněl vlastní zážitek, zvláštní slovné spojení. Komentář by měl obsahovat zamyšlení.

2. záznam četby (pracovní list v Teams) 
Po čtení vyplň pracovní list v Teams

Dobrovolná online dílna čtení

V úterý v 11:00 se připojím na online dílnu čtení. Mám připravenou knížku, kterou budu číst. Dílna čtení bude probíhat podobně, jako jsem zvyklý/á ve škole. Povíme si, na co se zaměříme, bude následovat 20 minut samotného čtení, a pak se společně bavit o Vašich knížkách.

Pokud máte dotazy na dílnu psaní a čtení, napište učitelce Veronice.

              

Nejdříve si zkontroluj, že máš všechny minulé úkoly hotové, pak se vrhni na tyto.
Mluvnice:
3 názvy českých písní poslat učitelce Ivetě (chat v Teams nebo email)
Dílna psaní:
napsat jakýkoliv příběh či vypravování (odevzdat v Teams)
Dílna čtení:
podvojný deník (založit do portfolia), pracovní list v Teams (odevzdat v Teams) nebo online hodina (úterý 11:00)