Domácí výuka (25. - 29. 5.)

Datum 21.5.2020
Domácí výuka (25. - 29. 5.)

Milí šesťáci, 

čas letí jako bláznivý a my se právě ocitáme v posledním květnovém týdnu. V uplynulých dnech nás potrápily Teams. Uvidíme, co za překážky si pro nás přichystaly tentokrát. Doufáme, že tento týden bude vše fungovat tak, jak má. Věříme však, že všechny nástrahy společně překonáme a vzájemně si pomůžeme. 

                   

Od zájmen už jsme přešli k číslovkám. V nových zadáních na Vás čekají dvě cvičení, která se jich budou týkat. První z nich bude obdoba cvičení, která už jsme spolu vypracovávali - ČÍSLOVKY v názvech filmů (seriálů) - příprava. Z Vámi zaslaného výběru vznikne opět nové cvičení pro další týden. Druhým úkolem bude Skloňování číslovek. U obou cvičení si můžete vzít na pomoc učebnici, případně zhlédnout videa, která Vám budou u zadání doporučena v odkazech.

K oběma z nich naleznete formuláře v zadáních v MS Teams.

Pokud by Vám opět nešlo nějaké ze cvičení otevřít, nebo Vás trápil jiný problém týkající se mluvnice napište paní učitelce Ivetě. 

 

 

Čtení textu - Literatura - Objevte "důvěrný jazyk" ve světě knih (4. díl) 

Připrav se na tuto hodinu. Najdi si klidnější část dne, kdy se můžeš koncentrovat jen na tento úkol. Pusť se do úkolu, až ve chvíli kdy budeš mít svou mysl klidnou a připravenou na čtení a přemýšlení. S textem nespěchej, není to úkol na rychlost, ale na pečlivé čtení. 

Jak pracovat? 

1. Najdi si alespoň jednoho člověka (kamaráda, učitelku, rodiče), s kterým budeš sdílet své odpovědi – domluvte se předem na čase (doporučuji si zavolat přes MS Teams, učitelce Veronice popřípadě napiš do chatu) 

2. Otevři dotazník a sám/sama si přečti text (Pokud se ti text čte špatně z dotazníku, vytiskni si ho ze souborů v záložce čtení, psaní) 

3. Přečti si otázky, promysli odpověď a důkladně ji prodiskutujete s kamarádem 

4. Pracuj se svou knihou, koukni na doporučení 

5. Sám/sama vyplň sebehodnocení 

6. Porovnej vaše odpovědi se vzorovými. (Najdeš je pod tlačítkem "zobrazit výsledky". Nenech se zmást, že se jim říká "správné odpovědi" - Uvaž, jak moc se tvé odpovědi podobají.)     

Nevšímej si bodového ohodnocení, zpětně Ti vložím k dotazníku zpětnou vazbu  

 

                        Už osvědčený způsob, vyberte si: 

A) Čtu radši sám/a: Za týden si nejméně 1x vymezím čas na čtení. Vytvořím si pohodlné klidné prostředí a věnuji se četbě minimálně 20 minut. Vytvořím do tabulky v portfoliu záznam – jakou knížku čtu, kolik stránek jsem přečetl/a.

Po čtení odevzdám pracovní list v MS TEAMS, který se týka zrovna přečtené pasáže.

B) V pátek v 11:00 se připojím na online dílnu čtení. Mám připravenou knížku, kterou budu číst. Dílna čtení bude probíhat podobně, jako jsem zvyklý/á ve škole. Povíme si, na co se zaměříme, bude následovat 20 minut samotného čtení, a pak se společně bavit o Vašich knížkách.

S dotazy, které se týkají literatury a dílny čtení, se obracejte na paní učitelku Veroniku.    

                                      

Mluvnice: Skloňování číslovek, ČÍSLOVKY v názvech filmů - příprava - formuláře v MS Teams
Literatura: Četba textu, sdílení s kamarádem, odpovězení na otázky v MS Teams
Dílna čtení: Mám na výběr, buď čtu sám a vyplním pracovní list, nebo se v pátek připojím na online dílnu čtení.