Domácí výuka (18. - 22. 5.)

Datum 14.5.2020
Domácí výuka (18. - 22. 5.)

Naši milí šesťáci,

V uplynulém týdnu jsme se opět naplno a s vervou pustili do dalšího získávání nových vědomostí a znalostí. Spoustu z Vás dohnalo vše, co Vám chybělo. Tímto bychom Vás chtěli pochválit, jak si dobře vedete i v těchto ztížených podmínkách. 

                                                              

Pomalu se posouváme k závěru učiva o zájmenech. V tomto týdnu se podíváme na skloňování přivlastňovacích zájmen MŮJ, TVŮJ a NÁŠ. K tomuto tématu najdete na MS Teams zadání úkolu, u kterého máte tip na video, ve kterém je vše stručně a jasně vysvětleno. Po shlédnutí videa se pustíte do cvičení, které je součástí tohoto zadání.

Od zájmen přejdeme pomalu k číslovkám prostřednictvím cvičení ČÍSLOVKY v příslovích. Toto krátké cvičení na druhy číslovek naleznete jako vždy také v MS Teams.

S dotazy, které se týkají mluvnice, se obracejte na paní učitelku Ivetu.

Online hodina: v úterý 19. května v 11:00

               

Čtení textu - Jak vypadá dobrý příběh? (3. díl)

Připrav se na tuto hodinu. Najdi si klidnější část dne, kdy se můžeš koncentrovat jen na tento úkol. Pusť se do úkolu, až ve chvíli kdy budeš mít svou mysl klidnou a připravenou na čtení a přemýšlení. S textem nespěchej, není to úkol na rychlost, ale na pečlivé čtení. 

Jak pracovat? 

1. Najdi si alespoň jednoho člověka (kamaráda, učitelku, rodiče), s kterým budeš sdílet své odpovědi – domluvte se předem na čase (doporučuji si zavolat přes MS Teams, učitelce Veronice popřípadě napiš do chatu) 

2. Otevři dotazník a sám/sama si přečti text (Pokud se ti text čte špatně z dotazníku, vytiskni si ho ze souborů v záložce čtení, psaní) 

3. Přečti si otázky, promysli odpověď a důkladně ji prodiskutujete s kamarádem 

4. Pracuj se svou knihou, koukni na doporučení 

5. Sám/sama vyplň sebehodnocení 

6. Porovnej vaše odpovědi se vzorovými. (Najdeš je pod tlačítkem "zobrazit výsledky". Nenech se zmást, že se jim říká "správné odpovědi" - Uvaž, jak moc se tvé odpovědi podobají.)     

Nevšímej si bodového ohodnocení, zpětně Ti vložím k dotazníku zpětnou vazbu  

 

     Výběr: 

A) Čtu radši sám/a: Za týden si nejméně 1x vymezím čas na čtení. Vytvořím si pohodlné klidné prostředí a věnuji se četbě minimálně 20 minut. Vytvořím do tabulky v portfoliu záznam – jakou knížku čtu, kolik stránek jsem přečetl/a.

Po čtení odevzdám pracovní list v MS TEAMS, který se týka zrovna přečtené pasáže.

B) V pátek v 11:00 se připojím na online dílnu čtení. Mám připravenou knížku, kterou budu číst. Dílna čtení bude probíhat podobně, jako jsem zvyklý/á ve škole. Povíme si, na co se zaměříme, bude následovat 20 minut samotného čtení, a pak se společně bavit o Vašich knížkách.

S dotazy, které se týkají literatury a dílny čtení, se obracejte na paní učitelku Veroniku. 

                            

 

Mluvnice: Cvičení na Číslovky v MS Teams 
Literatura: Četba textu, sdílení s kamarádem, odpovězení na otázky v MS Teams
Dílna čtení: Mám na výběr, buď čtu sám a vyplním pracovní list, nebo se v pátek připojím na online dílnu čtení.