Domácí výuka 14. - 17. 4.

Datum 13.4.2020
Domácí výuka 14. - 17. 4.

Ahoj šesťáci!

Minulý týden měla spoustu z Vás odpočinkový. Někteří se pustili do dobrovolných úkolů. Spolu s paní učitelkou Valínovou Vám velice děkujeme za jejich odesílání. Všechny jsme si je prošly a byly jsme mile překvapeni Vaší kreativitou. 

Tento týden nám nezbyde nic jiného než se pustit do práce. Celý týden nás nějakým způsobem budou doprovázet symboly. V mluvnici se jich přiliš nedotkneme, ale jistě se s nimi setkáte v dílně čtení. 

MLUVNICE

V mluvnici jsme se poslední týdny věnovali opakování koncovek přídavných jmen. Na MS TEAMS naleznete krátké pravopisné cvičení, při jehož vyplnění hned zjistíte, zda jste již pokořili vysokou metu, kterou nám v pravopise přídavná jména dávají. 

Dalším Vaším úkolem bude seznámit se, zopakovat si druhy zájmen. Na MS TEAMS naleznete v zadáních 2 tabulky, ve kterých si nejprve projdete, jakou funkci jednotlivé druhy zájmen plní. Zároveň zde najdete jeden úkol ve formuláři, který bude souviset s jejich určováním. Prozradím, že budete sami hledat názvy knih, ve kterých se zájmena objevují. 

Pokud byste s jakýmkoli úkolem měli problémy, neporozuměli jste mu, nebo byste potřebovali poradit, ozvěte se prosím paní učitelce Ivetě Jeřábkové.

 

DÍLNA PSANÍ 

Na tento týden úkol nemáte. Zpětnou vazbu z vypravování obdržíte v následujících dnech.

 

DÍLNA ČTENÍ

Už tradiční zadání: Za týden si nejméně 2x vymez čas na čtení. Vytvoř si pohodlné klidné prostředí a věnuj se četbě minimálně 20 minut.

Vytvoř do tabulky v portfoliu záznam – jakou knížku čteš, kolik stránek jsi přečetl/a.

Hodnocení: kontrola portfolia při návratu do školy

Tento týden si můžeš vybrat, jak zpracuješ výstup z dílny čtení:

buď vypracuj úkol:

Vytvoř symbol, který by znázorňoval tvůj pocit z dnešní četby. Přidej si ho do portfolia. Napiš odůvodnění, proč jsi takový symbol zvolil/a.
Pokud se chceš pochlubit symbolem, můžeš je nahrát do Teamsů/záložka ČJ čtení a psaní /soubory a já je pak nahraji na web.

nebo se v pátek 11:00 připoj na online dílnu čtení:
Připrav si odpovědi na tyto otázky o své knížce

  • Jakou knížku teď čteš? (název, autor)
  • Kdo ti knížku doporučil, jak ses knížce dostal/a
  • O čem knížka zatím je (neprozradit zápletku)
  • Komu bys knížku doporučil/a

Budeme si společně povídat o knížkách. Doporučuji také těm, kteří mají dočtenou knížku a neví, s jakou další začít.