Výsledky OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Publikoval Tereza Havlová
Datum 3.3.2022
Výsledky OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE

Žáci 9. ročníku se v posledním únorovém týdnu zúčastnili školního kola olympiády v anglickém jazyce. Zkouška byla dvoufázová (písemná a ústní část).

Písemná zkouška zkoumala dosaženou úroveň jazykových znalostí (poslech a čtení s porozuměním).

 

Pro hodnocení ústní části zkoušky byla použita následující kritéria:

  1. Obsah a projev (dodržení tématu, plynulost a srozumitelnost projevu)
  2. Lexikální kompetence (bohatost slovní zásoby)
  3. Gramatická správnost
  4. Fonologická kompetence (především správná výslovnost)

Nadřazenou kompetencí byla komunikační jazyková kompetence.

Její úroveň byla zkoušena formou samostatného projevu na vylosované konverzační téma, pohotové reakce na dotazy zkoušejících nebo interaktivní komunikace při popisu obrázků ve dvojicích.

 

Jednalo se o velmi silný ročník soutěže. Ústním projevem všech žáků jsme byli nadšeni. Výkony soutěžících na medailových příčkách byly téměř vyrovnané.

 

Vítezem se stal Bruno Bartůněk z 9.B, za ním se umístili Antonín Marc z 9.C spolu se Sebastianem Lodinem z 9.B. Tito tři postupují do obvodního kola soutěže. Držíme pěsti! :)

Třetí místo obsadily dívky: Viktorie Šavrdová z 9.C a Lea Raudenská z 9.A.

Všem moc gratulujeme!

 

Chceme ocenit i výkony ostatních soutěžících. Čestné uznání poroty za výjimečnost patří vám: Eriko, Kubo P., Ondro N., Adame R. a Tommy! Jste skvělí!!

 

Za tým angličtinářů

 

Tereza Havlová