OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE - 8. a 9. ROČNÍK

Publikoval Tereza Havlová
Datum 30.11.2022

1.KOLO

Písemná část (poslech a čtení s porozuměním) se uskuteční dne 15.12.22  6.VH v učebně H2_8.A.

 

2.KOLO

Ústní část (vylosované téma + zodpovězení otázek k obrázkům) 

Termín bude upřesněn (leden 2023).

 

Za tým angličtinářů

 

Tereza Havlová