8.ABC: Present continuous for future - REVISION

Publikoval Tereza Havlová
Datum 11.10.2020

Týden 12.10. - 16.10.

Připomínám úkol z minulého týdne: Seznámit se se slovní zásobou 7.lekce (SB str. 126), zapsat slovíčka s českým ekvivalektem do slovníčku + umět daná slova vysvětlit v AJ.

 

VZHLEDEM K ABSENCI VYUČUJÍCÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ:

Tento týden bude výuka realizována formou samostatné práce žáků na základě pokynů vyučující (v suplovaných/spojovaných hodinách, případně za odpadlou hodinu). Výstupy ze zadané práce odevzdají žáci POVINNĚ v prostředí Teams skupiny do čtvrtka 15.10.2020 do 20 hodin.

Jedná se opakování gramatiky z minulých let (tvary přítomného času průběhového), kterou jsme již společně začali opakovat a v případě nutnosti dalšího vysvětlení je obsažený v Unit 7: Present continuous for future - REVISION. SB str. 68-69 (cv.3 - 8). WB str.49 (cv.4 - 6).

 

! Foto/sken vypracovaných cvičení vložte do ZADÁNÍ Teams - termín viz výše. !

Děkuji.

Pokud byste si s něčím nevěděli rady, kontaktujte mě včas emailem.