8.ABC AjMa 1 & 2

Datum 20.10.2020
8.ABC AjMa 1 & 2

Samostatná práce

Na úterních krátkých hodinách byla zadána následující samostatná práce:


Workbook: 
  • str.47 - cv.1 - přečtěte si nápovědy a vyplňte název sportu
  • str.50 - cv.1 - přečtěte si článek a doplňte věty pod ním
  • str.51 - cv.4 - přečtěte si Alanův email a zakroužkujte T nebo F (podle toho, zda je věta pravdivá či nikoliv.
Zkontrolujeme si na příštích hodinách (AjMa1 ve čtvrtek a AjMa2 ve středu).
Good luck :-)