8.ABC: 9. - 13.11.2020

Publikoval Tereza Havlová
Datum 7.11.2020
8.ABC: 9. - 13.11.2020

Milí žáci,

tento týden se definitivně rozloučíme s lekcí 7 a necháme do našich životů vpadnout nové téma týkající slovní zásoby okolo zdraví :) V druhém listopadovém týdnu toto téma více rozpracujeme – na online hodině, během samostatné i skupinové práce.

 

  1. VH - ONLINE HODINA

- úvod do lekce 8

- SB s. 74,75 - čtení s porozuměním, shrnutí textu

- SB s.76 - slovní zásoba k tématu

[- rozdělení na skupinovou práci na 3.VH]

 

  1. VH - ONLINE HODINA + ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE S MOŽNOSTÍ KONZULTACE + ZÁVĚREČNÝ KVÍZ

- poslech: WB s.52 (cv.2),53 (cv.2)

- práce se slovní zásobou (SB s. 126 - Unit 8)

- odeslání Forms kvízu k ohodnocení

 

- obsah druhé hodiny bude upraven pro 2.skupinu (z důvodu konání Matematického klokana ČT 1.VH)

 

  1. VH - ZADÁNÍ SKUPINOVÉ PRÁCE S MOŽNOSTÍ KONZULTACE + SE ZÁVĚREČNÝM VLOŽENÍM DO ZADÁNÍ

- je v plánu rozhovor ve dvojicích: zadání aktivity bude upřesněno v předešlých hodinách

- Připravíte rozhovor na dané téma, nahrajete ho a vložíte do zadání Teams. K vytvoření audia doporučuji např. Online voice recorder.

 

- obsah třetí hodiny bude upraven pro 2.skupinu (konání Matematického klokana ČT 2.VH)

 

Těším se na vás.