8.ABC: 8. - 12.2.21 (1.+2.sk)

Publikoval Tereza Havlová
Datum 4.2.2021
8.ABC: 8. - 12.2.21 (1.+2.sk)

Tento týden se budeme zabývat odkazováním pomocí ONE(S) a způsoby vyjadřování množství u (ne)počitatelných podstatných jmen.

Zadání úkolů z AJ proběhne během online hodin, kdy si společně zopakujeme, co je potřeba ke splnění daného úkolu. Úkoly následně naleznete také v MS Teams.