8.ABC: 2. - 6.11.2020

Publikoval Tereza Havlová
Datum 1.11.2020

Milí osmáci,

přeji vám hezký listopad :)

 

Blížíme se do konce této lekce. Na úterní hodině si proto vyhodnotíme vaši dosavadní práci a budeme se věnovat některým záležitostem, které vám dělaly potíže. Dále se budeme věnovat čtení s porozuměním a mluvení za zadané téma.

 

1. VH - ONLINE HODINA

- hodnocení práce

- opakování vybraných jevů: Present Continuous for Future

 

2. VH - ONLINE HODINA + ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE S MOŽNOSTÍ KONZULTACE + ODEVZDÁNÍM DO ZADÁNÍ

READING WITH COMPREHENSION: SB s.70,72 + úkoly k zadanému, Speaking activity

 

3. VH - ZÁVĚREČNÉ OPAKOVÁNÍ LEKCE 7

- opakování vybraných jevů: Time prepositions

SB s.83 + vybraná slovní zásoba k vysvělení; společná kontrola zadané práce; hodnocena sebekontrola - práce v hodině (ZADÁNÍ)

 

Těším se na vás.