8.ABC: 17. - 21.5.21

Publikoval Tereza Havlová
Datum 14.5.2021

Tento týden budeme pokračovat v učivu 11. lekce. 

Vzhledem k mé uplynulé delší absenci ze zdravotních důvodů využijeme první společnou hodinu k mapování situace.

Tento týden nás čeká opakování a kontrola práce. Navážeme na ni procvičením MIGHT/ MIGHT NOT - WB s. 77 (cv. 6, 7, 8) a také se budeme bavit o tématu sportovci a jejich plat.
 

Prosím žáky 8.A, kteří jsou odkázáni na týdenní plány z důvodu izolace, aby brali na vědomí, že online hodiny se konat nebudou, protože ve stejném čase probíhají prezenčně hodiny ve škole s 8.B a 8.C. Úkoly budou k dispozici v naší Teams skupině. Pošlu vám proklik do SZ.