8.ABC: 12. - 16.4.21 (1.+2.sk)

Publikoval Tereza Havlová
Datum 5.4.2021
8.ABC: 12. - 16.4.21 (1.+2.sk)

Tento týden budeme pokračovat ve slovní zásobě a gramatice spojené s tématem Giving and asking for advice (Conjunctions).

Zadání úkolů z AJ proběhne během online hodin, kdy si společně zopakujeme, co je potřeba ke splnění daného úkolu. Úkoly následně naleznete také v MS Teams.