8.ABC: 1. - 5.3.21 (1.+2.sk)

Publikoval Tereza Havlová
Datum 17.2.2021

Milí osmáci,

před jarními prázdninami jsme se věnovali upevňování učiva o odkazovánívyjadřování množství u (ne)počitatelných podstatných jmen a přídavných jménech vyjadřující naše emoce. Tento týden toto učivo zopakujeme spolu s minulým časem, kterým se zabýváme od začátku lekce, a bude nás čekat prověření této gramatiky a slovní zásoby.

Zadání úkolů z AJ proběhne během online hodin, kdy si společně zopakujeme, co je potřeba ke splnění daného zadání. Úkoly následně naleznete také v MS Teams.