8.AB: 1. - 5.11.2021

Publikoval Tereza Havlová
Datum 28.10.2021
8.AB: 1. - 5.11.2021

Milí osmáci,

přeji vám hezký listopad :)

Tento týden se bohužel neuvidíme. Věřím, že zvládnete zopakovat si, co už umíte a až se uvidíme, budeme společně pokračovat v započaté práci i prezentování.

1) Práci za tento týden odevzdáváte do zadání v naší skupině v MS Teams nejpozději do pátku 5.11.21 do 16 hodin. Na zadané práci pracujete v hodinách AJ.

2) DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO TY Z VÁS, KTEŘÍ MĚLI PREZENTOVAT V HODINÁCH TENTO A PŘÍŠTÍ TÝDEN: Hotové prezentace mi posíláte podle plánu do soukromé zprávy v MS Teams. K ústnímu prezentování ve třídě se dostaneme v dalších týdnech. Bude vás tedy více v jedné hodině. Počítejte s tím a svůj projev si podle potřeby trénujte.

 

1.HODINA (8.A v ÚT 4.VH, 8.B v ÚT 1.VH)

Possessives

Každý z nás rád vlastní věci. Nejen věci jsou vaše, patří k vám i různí lidé ve vašem životě. Tuto hodinu si zopakujete tvoření a použití přivlastňovacího pádu podstatných jmen. 

 

1) SB: s. 36, cv. 1 (žlutý rámeček = jak na to).

2) WB: s. 18 - 19, cv. 1,2,3. Cv. 1 je označeno jako poslech, ale je lehké ho zvládnout bez poslouchání nahrávky.

3) WB: s. 21 - celá strana. U cv. 1 (UNUSUAL CAREERS) - vymyslete 5 vět k vybranému zaměstnání.

4) Vyberte si 4 kamarády ze třídy a v krátkých větách jim něco pro ně typické i třeba netypické přivlastněte = 4 věty do sešitu.

5) Když vám zbyde čas, udělejte si soutěž o nejoriginálnější větu ;).

 

2.HODINA (8.A ve ST 1.VH; 8.B v ÚT 3.VH)

Revision, Vocabulary - Unit 2

UNIT 2: PRESENT SIMPLE QUESTION + Wh- questions

Samostatné opakování již probraného učiva + nová slovní zásoba.

 

1) SB: s. 30, cv. 1,2 (žlutý rámeček = připomenutí). Poslech cv. 1 (a v příloze TRACK 24).

2) WB: s. 15, cv. 3,4,5.

3) Unusual jobs: napište do sešitu alespoň 5 neobvyklých povolání a stručně popište, co je náplní této práce.

4) Opakování ve WB na s. 22 - 23. Poslech cv. 2 (a v příloze TRACK 12).

 

3.HODINA (8.A ve ST 6.VH, 8.B ve ST 2.VH)

Present continuous; Reading

Přítomný čas průběhový pro vás není ničím neznámým. Přesto je dobré připomenout si, že ho můžeme tvořit pouze ze sloves, která vyjadřují činnost (dynamická slovesa = action verbs). Činnosti mohou probíhat → průběhový čas.

1) SB: s. 48, cv. 1,2 (žlutý rámeček = připomenutí). Cv. 1 je označeno jako poslech. Zamyslete se i bez poslechu nahrávky, která slovesa označují nějakou akci a která spíše stav. Zakroužkujte ta dynamická.

2) WB: s. 26 - 27, cv. 1,3,4.

3) WB: s. 28 - 29. Přečtěte si článek o indickém svátku Diwali na s. 28. Označte T/F statements ve cv.2 (s.28). Napište klíčové informace, které jste se dozvěděli do cv. 3 (s.29). Dobrovolné: cv. 4 (s.29) nebo cv. 3 (s.25).

4) Pokud byste měli všichni hotovo, můžete požádat suplujícího učitele, jestli by si s vámi nezahrál Kahoot, Quizizz nebo nějakou jinou hru zahrnující angličtinu.

Pokud budete potřebovat, dokončujte práci z předchozích hodin.

 

Kdybyste se chtěli o něčem poradit, napište mi zprávu na Teams. Nezapomeňte mi hotovou práci poslat, jak jsme se dohodli v naší skupině. Děkuji za spolupráci! Těším se na vás naživo ;)

Soubory ke stažení