AJ 7. ročníky; zadání práce 4.-8.10.

Publikoval Aleš Kolář
Datum 30.9.2021

Tento týden vás čeká hlavně samostudium a samostatné procvičování. Suplující učitelé vám však v případě potřeby určitě rádi pomůžou.

Vocabulary - Water

Začněte procvičením slovní zásoby, kterou už byste měli znát. Vypracujte zbyla cvičení v učebnici a dále procvičujte ve workbooku.

Student's Book

Workbook

  • 60-61/vše
  • poslech k 61/3 zde

Grammar - Present Continuous tense

Naučíte se, jak správně tvořit a používat přítomný průběhový čas (present continuous). Začněte prostudováním gramatického okénka v učebnici na straně 100 a v pracovním sešitě na straně 62 - to je o něco podrobnější. Pak se pusťte do procvičování.

Student's Book

  • 100-101/vše
  • poslech ke cvičení 1 zde
  • poslech ke cvičení 3 zde; poslech k opakování zde

Workbook

  • 62-63/vše
  • poslech ke cvičení 3 zde

Vše hotovo?

Výborně! Připravte pro spolužáky kvízy na procvičení slovní zásoby a přítomného průběhového času. Ve spolupráci se spolužáky si své kvízy vzájemně zkontrolujte. Můžete kvíz připraivt "ručně" na papír, nebo vytvořit kvíz v aplikaci Quizizz.