7.C: 14. - 18.12.2020

Publikoval Tereza Havlová
Datum 11.12.2020
7.C: 14. - 18.12.2020

Milí sedmáci, 

tento týden zůstáváte doma, čeká nás proto společná online hodina i samostatná práce. 

Budeme především opakovat a procvičovat minulý prostý čas (viz materiály z hodin, které jste dostali v týdnu ve škole).

 

Plán pro tento týden:

1.VH

Online hodina. Ve škole jste dostali pracovní list - na této hodině ho potřebovat. Je ke stažení v příloze. Ti z vás, kteří tento týden chyběli, mají pracovní listy zanechané ve své složce na recepci školy. Je možné si je tam vyzvednout.

Na online hodině si připomeneme systém třídění nepravidelných sloves podle skupin s podobnou změnou. Projdeme si příklady ke každé skupině a najděme další slovesa s podobnou změnou.

Ve SB najdete na s. 166 seznam nepravidelných sloves. Jednotlivá slovesa i s jejich dalšími tvary zapište do správné skupiny v tabulce, jak jsme si ukazovali ve škole. Pracujeme se slovesy EAT - KNOW.

Až slovesa zařadíte podle jejich změn, vyberte si JEDNO z každé skupiny (kromě skupiny 6 - SHOW) a napište kladnou větu v minulém prostém čase, ve které toto sloveso použijete = 6 vět s nepravidelnými slovesy. Stačí jednoduché smysluplné věty.

Pracovní list černobílý k vyplňování. Unit 11 - cv.2,3.

Vyplněný pracovní list se slovesy i vaše věty pak odevzdejte do zadání v Teams.

Připomínám dobrovolný domácí úkol z minulého týdne (AMONG US) - text máte u sebe.

 

2.VH

Samostatná práce s odevzdáním.

1) Pracujete stejně se slovesy LEAD-SLEEP. Jednotlivá slovesa i s jejich dalšími tvary zapište do správné skupiny v tabulce. Vyberte si šest sloves z této skupiny L-S. Dvě na kladnou větu v minulém čase prostém, dvě pro větu v záporu, dvě pro otázku a krátkou odpověď.

Vyplněný pracovní list se slovesy i vaše věty pak odevzdejte do zadání v Teams.

2) Pracovní list černobílý k vyplňování. Unit 12 – cv. 1,2,4 (pouze tabulka).

 

3.VH

ONLINE HODINA. Shrnutí, opakování. Popřejeme si krásné Vánoce.

Soubory ke stažení