7.B: 14. - 18.12.2020

Publikoval Tereza Havlová
Datum 11.12.2020
7.B: 14. - 18.12.2020

Milí sedmáci, 

tento týden zůstáváte doma, čeká nás proto společná online hodina i samostatná práce. 

Budeme především opakovat a procvičovat minulý prostý čas (viz materiály z hodin, které jste dostali v týdnu ve škole).

 

Plán pro tento týden:

1.VH

Ve škole jste dostali pracovní list - na této hodině ho potřebovat. Je ke stažení v příloze.

Na online hodině se seznámíte se systémem třídění nepravidelných sloves podle skupin s podobnou změnou. Projdeme si příklady ke každé skupině a najděme slovesa s podobnou změnou.

Ve SB najdete na s. 166 seznam nepravidelných sloves. Jednotlivá slovesa i s jejich dalšími tvary zapište do správné skupiny v tabulce, jak jsme si ukazovali ve škole. Pracujeme se slovesy EAT - KNOW.

Až slovesa zařadíte podle jejich změn, vyberte si JEDNO z každé skupiny (kromě skupiny 6 - SHOW) a napište kladnou větu v minulém prostém čase, ve které toto sloveso použijete = 6 vět s nepravidelnými slovesy.

Vyplněný pracovní list se slovesy i vaše věty pak odevzdejte do zadání v Teams.

 

2.+3.VH

Samostatná práce s odevzdáním.

1) Pracujete stejně se slovesy LEAD-SLEEP. Jednotlivá slovesa i s jejich dalšími tvary zapište do správné skupiny v tabulce. Vyberte si šest sloves z této skupiny L-S. Dvě na kladnou větu v minulém čase prostém, dvě pro větu v záporu, dvě pro otázku a krátkou odpověď.

Vyplněný pracovní list se slovesy i vaše věty pak odevzdejte do zadání v Teams.

2) Pracovní list černobílý k vyplňování. Unit 11 - cv. 2,3. Unit 12 – cv. 1,2,4 (pouze tabulka).

Soubory ke stažení