7.ABC: 10. - 14.5.21

Publikoval Tereza Havlová
Datum 9.5.2021
7.ABC: 10. - 14.5.21

V době nepřítomnosti vyučující z důvodu nemoci výuka probíhá dle týdenního plánu a pokynů suplujících učitelů.

 

FINAL REVISION Unit 7-8:

Talking about Space, Going to

Comparative, Superlative

Writing

WB 102 - 103, 110 - 111