7.A AjMa

Datum 2.11.2021
7.A AjMa

1. - 5. 11.

Informace budou postupně doplňovány:

MO 1st November

V pondělí jsme si zreflektovali výsledky testu na gramatiku Unit 4 - opět je možné najít a opravit si chyby a tím si vylepšit skóre.

Povídali jsme si o svátku zvaném Halloween.

Byl zadán DOBROVOLNÝ DOMÁCÍ ÚKOL:

Make a poster of your favourite animal :-)

  • Write at least 7 sentences about the animal of your choice (general description, diet, habitat, fun facts). Napiš alespoň sedm vět o zvířeti, které sis vybral/a (základní informace, strava, kde žije, zajímavosti).
  • Add a picturePřidej obrázek zvířete.
  • Deadline: 13th Novemeber  Odevzdej do 13.11.
  • Vzor najdeš v učebnici na str.89 - The Capybara, se strukturou textu ti pomůže WB str.56.

Have fun :-)

 

WE 3rd November

Unit 5 introduction - Ve středu jsme si otevřely nové téma: WATER. Zamýšleli jsme se společně nad otázkami v učebnici - str. 94-95 a povídali jsme si o důležitosti vody. Pak jsme ve dvojicích pracovali s pracovním listem, který přikládám ke stažení.

 

FR 5th November

...coming soon...

 

Soubory ke stažení