7.A: 23. - 27.11.2020

Publikoval Tereza Havlová
Datum 18.11.2020

Milí sedmáci,

tento týden se budeme zabývat především minulý časem prostým. 

 

1.VH - Online hodina

Společná práce. Tvoření minulého času prostého - pravidelná a nepravidelná slovesa; 13 nepravidelných sloves - opakování. Zápis do sešitu.

Tvoření kladného způsobu v minulém času prostém. Krátká samostatná práce s okamžitou kontrolou.

 

Zadáno ve ST 25.11. - ÚKOL NA ST 2.12:

SB s.166 - seznam nepravidelých sloves+min.čas prostý+příčestí.

Ústně:

Zopakujte si prvních 13 NEPRAVIDELNÝCH SLOVES (=všechna začínající písmenem B: BE - BUY).

Naučte se dalších 13 NEPRAVIDELNÝCH SLOVES (=všechna začínající písmenem C,D: CARRY - DRY).

 

Do slovníčku (písemně):

Zapiš si tato nepravidelná slovesa s tvary v min.čase a příčestí + překladem v infinitivu.

 

2.VH - Samostatná práce

Na začátku hodiny se spojíme a zadáme si samostatné procvičení s odevzdáním/zasláním do zadání.

 

3.VH - Online hodina

Kontrola práce. Zápor a tvoření otázky v minulém čase prostém.

 

Těším se na vás.