7.A: 14. - 18.12.2020

Publikoval Tereza Havlová
Datum 11.12.2020
7.A: 14. - 18.12.2020

Milí sedmáci, 

tento týden zůstáváte doma, čeká nás proto společná online hodina i samostatná práce. 

Budeme především opakovat a procvičovat minulý prostý čas (viz materiály z hodin, které jste dostali v týdnu ve škole).

 

Plán pro tento týden:

1.VH

Ve škole jste dostali pracovní list - na této hodině ho potřebovat. Je ke stažení v příloze.

Seznámili jsme se systémem třídění sloves podle skupin s podobnou změnou (vzpomeňte si na nástěnkovou zeď za vámi).

Ve SB najdete na s. 166 seznam nepravidelných sloves. Jednotlivá slovesa i s jejich dalšími tvary zapište do správné skupiny v tabulce, jak jsme si ukazovali ve škole. Pracujeme se slovesy GET - RUN.

Až slovesa zařadíte podle jejich změn, vyberte si JEDNO z každé skupiny (kromě skupiny 6 - SHOW) a napište kladnou větu v minulém prostém čase, ve které toto sloveso použijete = 6 vět s nepravidelnými slovesy.

Vyplněný pracovní list se slovesy i vaše věty pak odevzdejte do zadání v Teams.

 

2.VH

Vyhodnocení včerejší práce. Pracujeme stejně se slovesy SAY-SLEEP. Jednotlivá slovesa i s jejich dalšími tvary zapište do správné skupiny v tabulce. Vyberte si tři slovesa z této skupiny. Jedno na kladnou větu v minulém čase prostém, jedno pro větu v záporu, jedno pro otázku a krátkou odpověď.

Vyplněný pracovní list se slovesy i vaše věty pak odevzdejte do zadání v Teams.

 

3.VH

ONLINE HODINA. Procvičíme vyjadřování vlastního názoru a popřejeme si krásné Vánoce.