3. skupina - pí.uč. Rosická

Publikoval Pavlína Rosická
Datum 4.7.2019

Ve čtvrtek 12. ledna budeme psát velkou opakovací práci.

Test will contain:

-present simple

-present continuous

-past simple (regular + irregular verbs)

-modal verbs (can, can´t, must, mustn´t x needn ´t)

- have to

- vocabulary from Unit 2, 3, 4+ Happy prince

- some x any, much x many (unit 4)

Good luck!