5A and 5C_WEEK 36

Aim week 36: I can use INFINITIVES OF PURPOSE
Cíl týden 36: Umím použít účelové infinitivy (aby+sloveso)

Tento týden jsme se viděli jen v pondělí, ale zvládli jsme spoustu práce. V učebnici jsme na straně 86-87.

 

Splnil/a jsi cíl týdne? To zjištíš, jestli se ti podaří přeložit tyto věty:

1/ Jdu do obchodu, abych koupila chléb.

2/ Jsme zde, abychom vám pomohli.

3/ Používám šampon, abych si umyla vlasy.

 

Učili jsme se, že české ,,aby" v angličtině nemáme, ale používáme infinitiv slovesa s ,,to".

Takže:

1/ I am going to the supermarket TO BUY some bread.

2/ I am here TO HELP you.

3/ I use shampoo TO WASH my hair.

 

Ve škole jsme pracovali s "básničkou - popěvkem", který si můžete poslechnout zde .

Po poslechu jste vypracovali worksheet 1 and 3 (v příloze).

 

HOMEWORK for Monday May 9th:

1/ Kdo nestihl cvičení 3 v pracovním listě, dokončí doma.

2/ Vymyslíte a do sešitu napíšete 3 věty (anglicky), které Vám potvrd nebo vyvrátí, jak se vám dařilo splnit cíl týdne.

 

Nepovinné procvičování ZDE:

1/ Kahoot

2/ Baamboozle 1

3/ Baamboozle 2

 

 

Soubory ke stažení