4B S1, 4C S2 Week 7

Publikoval Petra Wernischová
Datum 16.10.2022
4B S1, 4C S2  Week 7

Otestuji si a zhodnotím své znalosti a dovednosti při popisu domu, bytu či pokoje /Unit 4 Inside our house

K hodnocení a pokroku v učení mi pomohou

- jazykové hry v online prostředí učebnice / toto domácí procvičování je oceněno v rámci hodnocení předmětu/, návod na přihlášení najdete v souborech pro 4.b a 4. c zvlášť

- Kahoot Inside our house v Teamsech The Rapid Arrows and CoctooKids

1. vyučovací hodina :

Other language games and making the houses out of boxes

- wordwall prepositions

- games to learn ( vždy začínám u review=opakování):

- prepositions nově on the left of = vlevo od, on the right of=vpravo od, by=u

- spelling bee zde si ujasním  psaní slov, abych co nejméně používal otázku: How do you spell the word...., please? Jak se prosím  hláskuje, píše slovo..

- baamboozle 1

- baamboozle 2

 

2. VH Reading /WB. 50/51  /, writing /WB: 52/53 and  speaking about my house /there is, there are/

 

3. VH A big test