4B S1, 4C S2 Week 17

Publikoval Petra Wernischová
Datum 8.1.2023
4B S1, 4C S2  Week 17

1. Ujasním si různé tvary množného čísla podstatných jmen / pravidelná i nepravidelná/ 

22 irregular nouns

2. Hravě si ujasním možnosti vyjádření pocitů a emocí

3. Otestuji si znalosti Unit 6 / How are you? v online prostředí učebnice na www.leartn.eltngl.com

 

 

Homework:

Online procvičováni Unit 6

Irregular Plurals  Wb.: 72/ 1,2