4B S1, 4C S2 Week 14

Publikoval Petra Wernischová
Datum 4.12.2022
4B S1, 4C S2  Week 14

1. Přečtu článek A day in the Spacestation, odpovím na otázky po přečtení 

Zjistím, jaké je to udělat si sandwich ve vesmírné stanici zde

2. Správně 

 Procvičuji Unit  Day by dadoplním slovesa každodenní rutiny in daily routine quiz

 

3. Vyberu i správné tvary sloves ve videu The daily Routine of the Queen

Homework/ Domácí úkol:

Procvičuji   v online prostředí učebnice Our world 2

/bude hodnoceno jak příprava na test 1. vyučovací hodinu v týdnu 15