4AC Weeks 38-39

Datum 22.5.2022
4AC Weeks 38-39

Cíl týden 38: Umím popsat zvíře (vzhled, schopnosti). Užívám správně slovesa CAN a HAVE GOT v kladných a záporných větách a v otázkách. /Student's book Unit 7 pages 114-123/

Cíl týden 39: Vytvářím projekt o zvířeti podle své volby /Sb. Pg. 124-129/
Project: Make a class set of animal cards.

Hello kids!

Let's talk about amazing animals! 

1/ Nauč se ústně i (a pokud možno i písemně) slovíčka ze stran 116-117, 122.

2/ Přečtěte si o dvou úžasných zvířatech na straně 124. Splňte úkoly a odpovězte na otázky na str. 124-125. Read about two amazing animals on page 124. Do the tasks and answer the questions on pages 124-125.

3/Napište o oblíbeném zvířeti. Write about a favourite animal. St.book, page 126.

4/ Přemýšlím o  projektu o zvířeti podle své volby.

Podrobnosti projektu: 

Popisuji vybrané zvíře podobně jako ve SB 126/1 nebo  na straně 129.

V projektu použiji sloveso být = to be, mít=have got a umět=can.

Nemusím / ale mohu/ použít sloveso live=žít.

Projekt vypracuji na papír s fotkami nebo vlastními obrázky.

Nabídka tisku obrázků po zaslání na mail svetlana.trebunskikh@zskunratice.cz

Vypracování, konzultace a prezentace projektu bude probíhat ve škole následující týden.

Nápomocné video k vypracování, dokoukej až do konce!

describing animals

Now let's play some games!

Hry k procvičení:

baamboozle

Animal eyes

kahoot

Don't forget to be awesome!

Your teacher Svetlana