4AC Weeks 29-30

Datum 20.3.2022
4AC Weeks 29-30

Cíl týden 29:
I can ask and answer questions about the daily routine of astronauts.
Položím otázky týkající se každodenní rutiny astronautů a odpovím na ně.

Cíl týden 30:
Otestuji si používání present simple/ Unit 5
Test Unit 5

 

Hello kids!

Student's book page 88 Reading: A day in the Space Station. 
Přečtu článek A day in the space station SB 88, odpovím na otázky 89. 

Project Make an accordion book. My favourite day.

Kritéria pro hodnocení (forma vypracování) byly následující:

Vytvořte harmonikovou knihu (accordion book) popisující váš oblíbený den, viz příklad na stranách 92-93.
Odpovědět na 4 otázky v cvičeni 2 na straně 90, viz příklad v cvičeni 1 na straně 90.
Také nezapomenout použít příslovce sometimes, always, never napište, kdy co děláte.
Prezentace:
Kritéria strana 93 
Řekněte, co děláte; mluvte o tom, kdy co děláte; pojmenujte části dne (in the morning, in the afternoon, in the evening).
Ve skupinách po 4, žáci prezentovali své knihy, hodnotili práci spolužáku (za knihy a prezentace). 
 
Reading a book My day. Přečetli jsme si knihu a podívali se na video.
 
Don't forget to be awesome!
Your teacher Svetlana